Projekt przebudowy budynku Urzędu Skarbowego
w Pucku
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Projekt przebudowy i zagospodarowania
Placu Wolności w Biłgoraju
Gmina Miasto Biłgoraj
Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Gdyni przy
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
Projekt zagospodarowania skweru przy
ul. Żeromskiego w Iławie
Gmina Miejska Iława
Projekt budynku przedszkola z sześcioma oddziałami w Baninie
AKAP Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie
Projekt remontu i przebudowy dachu budynku
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
Projekt budynku Centrum Administracyjno – Kulturalne dla Gminy Obrzycko
Gmina Obrzycko
Projekt zagospodarowania terenu parku miejskiego w Szubinie
Urząd Miejski w Szubinie
Program funkcjonalno – użytkowy „EKO – FABRYKI”
w Wejherowie
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie
Projekt remontu elewacji, zadaszenia wejścia głównego oraz nawierzchni dla pieszych przy budynku Kapitanatu Portu Północnego w Gdańsku
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Projekt osiedla sześciu budynków wielorodzinnych z usługami oraz przedszkolem w Bolszewie
Multidom Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie
Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Wiśniew
Gmina Wiśniew