Pniewski Architekci Sp. z o. o.

81-389 Gdynia

ul. Świętojańska 79/9


NIP: 5862304166

REGON: 363817429

KRS: 0000604317



Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat
Patryk Pniewski
Katarzyna Pniewska