CENTRUM KULTURY

KOSAKOWO

PROJEKT KONCEPCYJNY - 2021

INWESTOR: URZĄD GMINY W KOSAKOWIE

INWESTYCJA:

Budynek Kosakowskiego Centrum Kultury z salą widowiskową na ok. 380 osób oraz część przeznaczoną na zajęcia fakultatywne dla mieszkańców gminy.

CENTRUM KULTURY

KOSAKOWO

PROJEKT KONCEPCYJNY - 2021

INWESTOR: URZĄD GMINY W KOSAKOWIE

INWESTYCJA:

Budynek Kosakowskiego Centrum Kultury z salą widowiskową na ok. 380 osób oraz część przeznaczoną na zajęcia fakultatywne dla mieszkańców gminy.