Strzelnica golfowa

Mazury
III miejsce

Strzelnica golfowa wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-techniczno-gastronomicznym

Strzelnica golfowa

Mazury
III miejsce

Strzelnica golfowa wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-techniczno-gastronomicznym