ZIELONE TARASY KULTURY

KOŁOBRZEG
III miejsce

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej „Zielonych

Tarasów Kultury” w Kołobrzegu dla Skweru Pionierów Kołobrzegu oraz Parku 18 Marca.

Zaproponowano połączenie obu parkowych założeń przez uspokojenie ruchu na ulicy Sybiraków

oraz wyeksponowanie głównego ciągu pieszego łączącego Skwer Pionierów i Park 18 Marca,

tworząc oś kompozycyjną otwierającą się na budynek zespołu szkół przy ul. Łopuskiego. Projekt

podkreśla dwa różne charaktery przestrzeni zielonych: historyzującą, geometryczną kompozycję

Parku 18 Marca i nowoczesną, luźną kompozycję Skweru Pionierów Kołobrzegu, zakładając

harmonijne wkomponowanie budynków wraz z układem komunikacji pieszej w zastane parkowe

otoczenie, przy zachowaniu jak największej powierzchni terenów zielonych i istniejącej roślinności.

Przestrzeń skweru została wzbogacona o nowy element identyfikacji wizualnej projektowanej

przestrzeni - białą „wstęgę” łączącą różnorodne funkcje. Poprzez zbliżenie do natury, bogatą ofertę spędzania wolnego czasu, harmonijne rozwiązania przestrzenne i wysoką jakość estetyki, całość założenia wpisuje się w hasło RE:GENERACJI Miasta Kołobrzegu.

Przy głównym szlaku komunikacji pieszej (ul. Armii Krajowej) jako zwieńczenie „wstęgi”

zaprojektowano dominantę w postaci dwóch budynków, stanowiących równocześnie bramę

zapraszającą do wejścia do parku.

ZIELONE TARASY KULTURY

KOŁOBRZEG
III miejsce

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej „Zielonych

Tarasów Kultury” w Kołobrzegu dla Skweru Pionierów Kołobrzegu oraz Parku 18 Marca.

Zaproponowano połączenie obu parkowych założeń przez uspokojenie ruchu na ulicy Sybiraków

oraz wyeksponowanie głównego ciągu pieszego łączącego Skwer Pionierów i Park 18 Marca,

tworząc oś kompozycyjną otwierającą się na budynek zespołu szkół przy ul. Łopuskiego. Projekt

podkreśla dwa różne charaktery przestrzeni zielonych: historyzującą, geometryczną kompozycję

Parku 18 Marca i nowoczesną, luźną kompozycję Skweru Pionierów Kołobrzegu, zakładając

harmonijne wkomponowanie budynków wraz z układem komunikacji pieszej w zastane parkowe

otoczenie, przy zachowaniu jak największej powierzchni terenów zielonych i istniejącej roślinności.

Przestrzeń skweru została wzbogacona o nowy element identyfikacji wizualnej projektowanej

przestrzeni - białą „wstęgę” łączącą różnorodne funkcje. Poprzez zbliżenie do natury, bogatą ofertę spędzania wolnego czasu, harmonijne rozwiązania przestrzenne i wysoką jakość estetyki, całość założenia wpisuje się w hasło RE:GENERACJI Miasta Kołobrzegu.

Przy głównym szlaku komunikacji pieszej (ul. Armii Krajowej) jako zwieńczenie „wstęgi”

zaprojektowano dominantę w postaci dwóch budynków, stanowiących równocześnie bramę

zapraszającą do wejścia do parku.