Budynki mieszkalne

Pruszcz Gdański

Projekt: 2021

Realizacja: 2022

Inwestor: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia


Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmującego działkę nr 48/21 obręb 16 w Pruszczu Gdańskim jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 4 nadziemnych kondygnacjach i jednej podziemnej (hala garażowa). Na kondygnacjach nadziemnych projektuje się 24 lokale mieszkalne 2- i 3-pokojowe, każde z odrębnym pomieszczeniem kuchennym. Ponadto na kondygnacji parteru zlokalizowana będzie kotłownia gazowa, wózkownie, serwerownia. Na kondygnacji podziemnej projektuje się halę garażową z 24 miejscami postojowymi, rozdzielnię elektryczną, węzeł cieplny, komórki lokatorskiej (24 szt.), rowerownie i pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek wyposażony będzie w 2 klatki schodowe z dźwigami osobowymi obsługującymi wszystkie kondygnacje. Projektuje się po 1 wejściu do każdej klatki schodowej od strony wschodniej. W poziomie parteru dodatkowo projektuje się bezpośrednie wyjścia z mieszkań na przynależne do nich ogródki. Na terenie inwestycji projektuje się parking łącznie z 6 miejscami postojowymi (w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) oraz plac zabaw z siłownią zewnętrzną i zieleń urządzoną. Zamierzenie budowlane obejmuje również wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej; przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu.


Budynki mieszkalne

Pruszcz Gdański

Projekt: 2021

Realizacja: 2022

Inwestor: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia


Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmującego działkę nr 48/21 obręb 16 w Pruszczu Gdańskim jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 4 nadziemnych kondygnacjach i jednej podziemnej (hala garażowa). Na kondygnacjach nadziemnych projektuje się 24 lokale mieszkalne 2- i 3-pokojowe, każde z odrębnym pomieszczeniem kuchennym. Ponadto na kondygnacji parteru zlokalizowana będzie kotłownia gazowa, wózkownie, serwerownia. Na kondygnacji podziemnej projektuje się halę garażową z 24 miejscami postojowymi, rozdzielnię elektryczną, węzeł cieplny, komórki lokatorskiej (24 szt.), rowerownie i pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek wyposażony będzie w 2 klatki schodowe z dźwigami osobowymi obsługującymi wszystkie kondygnacje. Projektuje się po 1 wejściu do każdej klatki schodowej od strony wschodniej. W poziomie parteru dodatkowo projektuje się bezpośrednie wyjścia z mieszkań na przynależne do nich ogródki. Na terenie inwestycji projektuje się parking łącznie z 6 miejscami postojowymi (w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) oraz plac zabaw z siłownią zewnętrzną i zieleń urządzoną. Zamierzenie budowlane obejmuje również wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej; przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu.