Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

Suwałki
III miejsce

koncepcja: 2021 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

Suwałki
III miejsce

koncepcja: 2021 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego