Kładka pieszo - rowerowa

Busko - Zdrój
II nagroda

koncepcja: 2015 r.

wyzwania: wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w krajobraz uzdrowiska

Kładka pieszo - rowerowa

Busko - Zdrój
II nagroda

koncepcja: 2015 r.

wyzwania: wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w krajobraz uzdrowiska