BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY AMW

GDYNIA
II WYRÓŻNIENIE

koncepcja: 2020 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY AMW

GDYNIA
II WYRÓŻNIENIE

koncepcja: 2020 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego