BUDYNEK NAUKOWO-BADAWCZY

Mikołajki
III nagroda

koncepcja: 2020 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego

BUDYNEK NAUKOWO-BADAWCZY

Mikołajki
III nagroda

koncepcja: 2020 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego