Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu

Wągrowiec - Jezioro Durowskie
Wyróżnienie

koncepcja: 2019 r.

Koncepcja zakładała stworzenie wysokiej jakości, spójnej i uporządkowanej przestrzeni nadwodnej oraz parkowej, o funkcji rekreacyjnej,
przyrodniczej, edukacyjnej i proekologicznej wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.

Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu

Wągrowiec - Jezioro Durowskie
Wyróżnienie

koncepcja: 2019 r.

Koncepcja zakładała stworzenie wysokiej jakości, spójnej i uporządkowanej przestrzeni nadwodnej oraz parkowej, o funkcji rekreacyjnej,
przyrodniczej, edukacyjnej i proekologicznej wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.