Zagospodarowanie terenów zieleni

Milanówek
I nagroda

koncepcja: 2018 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego

Zagospodarowanie terenów zieleni

Milanówek
I nagroda

koncepcja: 2018 r.

projekt opracowany w ramach konkursu architektonicznego