Zespół budynków wielorodzinnych

Bolszewo

projekt: 2015 r.

realizacja: 2017 - 2018 r.

Inwestor: MultiDom Wejherowo

Inwestycja polega na budowie zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze w tym:

4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym,

1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przedszkolem.

Zespół budynków wielorodzinnych

Bolszewo

projekt: 2015 r.

realizacja: 2017 - 2018 r.

Inwestor: MultiDom Wejherowo

Inwestycja polega na budowie zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze w tym:

4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym,

1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przedszkolem.