Aorta warszawska

Warszawa
I nagroda

koncepcja: 2018 r.

realizacja: 2018 - 2019 r.

Aorta warszawska

Warszawa
I nagroda

koncepcja: 2018 r.

realizacja: 2018 - 2019 r.